Logopeda - Joanna Chełmowska

ukończyła studia licencjackie z zakresu logopedii.

Ukończyłam studia licencjackie z zakresu logopedii. Obecnie jestem studentem pierwszego
roku studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej »

Oferuję

 • terapię indywidualną dla dzieci,
 • terapię opóźnionego rozwoju mowy,
 • korygowanie zaburzeń mowy:
  • nieprawidłowa realizacja głosek s, z, c, dz; ś, ź, ć, dź; sz, ż, cz, dż,
  • nieprawidłowa realizacja głoski „r”,
  • nieprawidłowa realizacja głosek „k”, „g”,
  • inne odchylenia od normalnej artykulacji,
  • nieumiejętność realizowania głosek dźwięcznych
 • usprawnianie narządów mowy

 

czwartek: 15:00 – 18:00