Tomasz Miętkiewski - Ortopeda

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z roku 2002 (obecnie Uniwersytet Medyczny), specjalista w Ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 
 

Lekarz prowadzi własną działalność gospodarczą.