Tomasz Miętkiewski - Ortopeda

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z roku 2002 (obecnie Uniwersytet Medyczny), specjalista w Ortopedii i traumatologii narządu ruchu, posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych. 
 

Więcej »
Lekarz prowadzi własną działalność gospodarczą.